Salgsbetingelser

Salgsbetingelser som gjelder for denne nettsiden er:

Partene

Selger er Naturterapeut Christin Krøglid, Trudvangveien 67, 3117 Tønsberg, christin@kroglid.no, tlf. 91006617, Org.nr. 916 478 178, og betegnes i det følgende som selger. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betaling

Alle kjøp i denne nettbutikken må betales med VIPPS.

Levering

Gavekort som bestilles på denne nettsiden sendes elektronisk via e-post/sms umiddelbart etter at avtale er inngått.

Angrerett

Ifølge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema, du vil da få tilbakeført det du har betalt. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Dersom gavekortet allerede er benyttet, kan du ikke benytte angreretten. (LINK TIL ANGRERETTSKJEMA)

‍Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

‍Dersom det foreligger en mangel ved gavekortet, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen gi Gifty AS eller Selger skriftlig melding om at du vil påberope deg mangelen. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).Dersom det foreligger en mangel ved varen/tjenesten du har benyttet gavekortet på, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Selger skriftlig melding om at du vil påberope deg mangelen.

Konfliktløsning

‍Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

Her kan du lese mer om salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett: Forbrukertilsynet.no